மோடம் உள்ள மொபைல் போன்கள் (Phone as a Modem)


நோக்கியாவில் மோடம் உள்ள கைபேசி மாடல்கள்

Nokia 3230
Nokia 3250
Nokia 5320
Nokia 5320XpressMusic
Nokia 5500
Nokia 5500d
Nokia 5700
Nokia 6110
Nokia 6110Navigator
Nokia 6120
Nokia 6120c
Nokia 6121
Nokia 6124
Nokia 6124Classic
Nokia 6210
Nokia 6210Navigator
Nokia 6220
Nokia 6220Classic
Nokia 6260
Nokia 6290
Nokia 6600
Nokia 6620
Nokia 6630
Nokia 6650
Nokia 6650Classic
Nokia 6670
Nokia 6680
Nokia 6681
Nokia 6682
Nokia 7610
Nokia E50
Nokia E50-1
Nokia E51
Nokia E51-1
Nokia E60
Nokia E60-1
Nokia E61
Nokia E61-1
Nokia E61i
Nokia E61i-1
Nokia E62
Nokia E62-1
Nokia E65
Nokia E65-1
Nokia E66
Nokia E66-1
Nokia E70
Nokia E70-1
Nokia E71
Nokia E90
Nokia E90-1
Nokia N70
Nokia N70-1
Nokia N71
Nokia N71-1
Nokia N72
Nokia N72-1
Nokia N73
Nokia N73-1
Nokia N75
Nokia N75-1
Nokia N76
Nokia N76-1
Nokia N77
Nokia N77-1
Nokia N78
Nokia N80
Nokia N80-1
Nokia N80-2
Nokia N80-3
Nokia N81_8GB
Nokia N81-1
Nokia N81-2
Nokia N81-3
Nokia N81-8GB
Nokia N82
Nokia N82-1
Nokia N90
Nokia N90-1
Nokia N91
Nokia N91_8GB
Nokia N91-1
Nokia N91-2
Nokia N91-8GB
Nokia N92
Nokia N92-1
Nokia N93
Nokia N93-1
Nokia N93i
Nokia N93i-1
Nokia N95
Nokia N95_8GB
Nokia N95-1
Nokia N95-3
Nokia N96
etc.,

சோனி எரிக்ஸன் -ல் மோடம் உள்ள கைபேசி மாடல்கள்

Sony Ericsson k310i
Sony Ericsson k320i
Sony Ericsson k510i
Sony Ericsson k600i
Sony Ericsson k608i
Sony Ericsson k750i
Sony Ericsson k790
Sony Ericsson K790a
Sony Ericsson k790i
Sony Ericsson k810
Sony Ericsson k810i
Sony Ericsson v600i
Sony Ericsson w200i
Sony Ericsson w300i
Sony Ericsson w550i
Sony Ericsson w580i
Sony Ericsson w600i
Sony Ericsson w700i
Sony Ericsson w810i
Sony Ericsson w850i
Sony Ericsson w880i
Sony Ericsson w900i
Sony Ericsson z310i
Sony Ericsson z320i
Sony Ericsson z520i
Sony Ericsson z525i
Sony Ericsson z530i
Sony Ericsson z550i
Sony Ericsson z558i
Sony Ericsson z710i
etc.,

இவை தவிர பிளை (Fly Mobile) போன்ற இன்னும் சில கைபேசிகளிலும் Inbuilt Modem உள்ளது.
No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...